4 redenen om te starten met groepstrainingen in je praktijk.

Veel coaches hebben een gemeenschappelijk doel. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen. Dat is natuurlijk een heel mooi doel, maar je wordt daarin wel beperkt als je altijd jouw klanten individueel coacht. Een week zal immers niet meer dagen krijgen en een dag niet meer uren. Er zit dus een grens aan het aantal klanten dat jij kunt begeleiden.

De oplossing is simpel: start met het geven van groepstrainingen. Hiermee kun je eenvoudig tijd besparen en meer mensen helpen. In dit blog deel ik 4 redenen met je, waarom het geven van groepstrainingen ook voor jouw praktijk de moeite waard is.

 

Effectief kennis delen

Als coach doorloop je vaak met je klanten hetzelfde stappenplan. Het zijn de persoonlijke vragen of voorbeelden van de klant, die de coaching steeds weer anders maken. De kennis die jij deelt, zal echter steeds grotendeels hetzelfde zijn.

Door deze kennis in groepen te bespreken, hoef jij niet steeds hetzelfde verhaal te delen en kun je een hoop tijd besparen. Klanten zullen zich ook in de groep gehoord voelen, als jij verschillende voorbeelden gebruikt waar ze zich in kunnen herkennen. Daarnaast hoef jij niet steeds weer opnieuw dezelfde vragen te beantwoorden. Iedereen in de groep hoort immers in een keer het antwoord. Dat gaat jou dus tijdwinst opleveren!

 

De meerwaarde van een groep

Aansluitend op de vorige paragraaf is het voor jouw klanten ook fijn om in een groep gecoacht te worden. Ze zullen zich herkennen in de voorbeelden. Anderen kunnen de vraag stellen, die ze zelf niet durfden te stellen. En een groep zorgt voor verbinding. Het weten dat jij niet de enige bent die tegen een bepaalde kwestie aanloopt, is heel belangrijk voor het groeiproces. Om de problemen waar je hulp bij nodig hebt, daadwerkelijk aan te pakken. Groepsgenoten kunnen daarin tot steun zijn, juist omdat zij hetzelfde meemaken.

Vaak krijg ik te horen van coaches, dat ze best met groepen willen werken. Alleen in hun geval kan dat echt niet, vanwege de problematiek. Maar waarom denk je dat de AA juist groepsbijeenkomsten aanbiedt? Waarom biedt juist de GGZ praatgroepen aan? Precies, vanwege de mogelijkheid om ervaringen te delen!

 

Meer klanten in minder tijd

Dit lijkt een inkoppertje, maar toch hebben veel coaches niet in de gaten wat het werken met groepen hen daadwerkelijk kan opleveren en wat dat eigenlijk waard is. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, is tijd een belangrijke factor in mijn bedrijf. Ik ben bijvoorbeeld fysiek niet in staat om fulltime te werken. Dat heeft logischerwijs tot gevolg, dat ik niet zoveel klanten kan helpen als dat mogelijk is bij een fulltime baan. Door met groepen te werken in plaats van alleen met individuele klanten, kan ik in tijd die ik beschikbaar heb toch meer mensen helpen.

Daarom wil ik je hier met een simpel rekenvoorbeeld laten zien, wat het werken met groepen jou kan opleveren qua tijd. En als je meer tijd krijgt, kun jij ook meer mensen helpen. Of je kunt die gewonnen tijd aan andere dingen besteden die je graag doet, zoals bijvoorbeeld je hobby’s, sporten, reizen etc.

Stel je voor dat je 4 klanten per dag coacht en dat ieder gesprek 1 uur duurt. Dan heb je dus 4 uur coaching op een dag. De overige tijd op die dag heb je nodig voor het schrijven van verslagen, je administratie en alle andere dingen die komen kijken bij het houden van een praktijk. In dit voorbeeld kun je dan 5 dagen x 4 klanten is maximaal 20 klanten in de week begeleiden.

Maar wat zou er gebeuren, als je die 4 klanten van 1 dag samen in een groep begeleidt? De kwaliteit van de coaching moet natuurlijk gehandhaafd blijven. Dus het is niet realistisch om te denken dat je net als bij de persoonlijke coaching in 1 uur met een groep van 4 mensen hetzelfde resultaat kunt bereiken. Daarom reken ik in dit voorbeeld voor een groepsbijeenkomst 1,5 uur. Of desnoods 2 uur.

Wat levert dat je op? Als de bijeenkomst 1,5 uur duurt, kun je dus op 1 dag 2 groepen van 1,5 uur coachen. Dat kost je 3 uur en dan houd je nog een uur tijdwinst over ten opzichte van 4 individuele klanten van 1 uur per keer. Dan heb je dus 8 klanten begeleid (2 groepen van 4), in plaats van 4 klanten op de hele dag. Dan heb je zelfs nog 1 uurtje over voor persoonlijke coaching en komt jouw aantal klanten op 1 dag op 9 in totaal.

En als je rekent met 2 uur voor een groep, dan kun je dus 2 groepen begeleiden in dezelfde tijd als 4 individuele klanten. Tel uit je winst! Op weekbasis kun je dan flink wat meer mensen helpen. Hoe zou dat voor jou zijn?

 

Financiële voordelen

Meer klanten in minder tijd levert je natuurlijk niet alleen tijdwinst op. Het kan ook hele positieve gevolgen hebben op financieel gebied. Want meer klanten betekent ook meer inkomsten. En ja, daarbij houd ik rekening dat je voor persoonlijke coaching vaak meer vraagt dan voor iemand die deelneemt aan een groepstraining.

Een groepstraining is immers minstens zo waardevol als individuele coaching, omdat de deelnemers ook leren van elkaar. Als je dan bijvoorbeeld 4 deelnemers hebt voor een iets lagere investering dan dat je voor een persoonlijk coachingstraject ontvangt, zal het totaalbedrag toch hoger zijn.

Zo vroeg een klant van mij 995 euro voor een individueel coachingstraject. Vervolgens bood ze ditzelfde traject ook aan in een groep. Daar vroeg ze een bedrag van 695 euro voor. Je hebt het sommetje vast al gemaakt: doordat ze nu 4 keer dit iets lagere tarief ontving, kreeg ze bijna 3 x zoveel als voor dat ene individuele traject.

En ja, het coachen van een groep kost iets meer tijd, zoals je in de vorige paragraaf gelezen hebt. Maar als je dat omrekent per uur, zul je met een groep meer inkomsten hebben. En, niet onbelangrijk, je kunt dan meer mensen helpen met jouw waardevolle kennis.

 

Samengevat:

Het geven van groepstrainingen kan er voor zorgen dat jij meer tijd en financiële ruimte krijgt om jouw doel na te streven: zoveel mogelijk mensen helpen met jouw kennis om hun leven een stukje beter, mooier of fijner te maken. Zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit en waarde die je hierbij wilt bieden. Juist de meerwaarde van de groep zorgt er voor, dat er vaak betere resultaten worden behaald en dat jouw training als waardevol wordt ervaren.

 

Heb ik je aan het denken gezet?

Heb ik jou met dit blog aan het denken gezet? Zie jij nu ook de voordelen om groepstrainingen aan te bieden in jouw praktijk? Prikkelt dit jou om serieus te overwegen om groepstrainingen in jouw aanbod op te nemen?

Ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant enthousiast wordt om dit op te pakken, maar dat je tegelijkertijd een hele hoop vragen hebt.

  • Hoe zet je zo’n groepstraining op?
  • Uit hoeveel bijeenkomsten laat je de training bestaan?
  • Welke kennis kun je delen?
  • Hoe zorg je ervoor dat alle groepsleden het gewenste resultaat behalen?
  • Hoe laat je jouw klanten inzien dat zo’n groepstraining minstens zo waardevol is als individuele coaching?

Ik denk graag met je mee om te kijken of het geven van een groepstraining een waardevolle aanvulling is in jouw praktijk. Daarom bied ik een speciale brainstormsessie aan, om te kijken of jij een goede basis hebt staan om jouw persoonlijke coachingstrajecten om te zetten in een groepstraining. Je kunt deze gratis brainstormsessie HIER aanvragen. En heb je nog vragen? Mail gerust naar irma@boeiendetrainingen.nl