Wie is jouw doelgroep?

Weet jij precies wie je wilt aanspreken met jouw trainingen en workshops? Wil je graag iedereen helpen? Een mooi streven, maar praktisch niet uit te voeren. Want als je iedereen wilt helpen, zul je je promotie heel algemeen houden. Het logische gevolg is dan dat niemand zich aangesproken voelt. En jij hebt geen deelnemers… [/vc_column_text]

Voorbeeld

[/vc_column]
[/vc_row]

Gisteren ontving ik een bericht van een coach, die haar eerste training wil gaan geven.  Om aan deelnemers te komen, wil ze eerst een workshop geven. Helemaal prima natuurlijk. Ze gaf aan dat ze daarom een workshop gaat ontwikkelen voor ouders, eentje voor leerkrachten en eentje voor kinderen. Op zich prima, want hiermee geeft ze aan, dat ze zich bewust is dat ze ouders en leerkrachten niet dezelfde workshop kan aanbieden. Dit zijn immers 2 verschillende doelgroepen, die om een andere aanpak en andere informatie vragen.

Wie wordt jouw klant?

In veel gevallen zal de deelnemer aan jouw workshop ook jouw klant zijn. Daarmee bedoel ik dat de deelnemer uit de workshop ook diegene is die jouw aanbod koopt en vervolgens jouw training gaat volgen.

In bovenstaand voorbeeld ligt dat echter iets anders. Wie wordt hier de deelnemer en wie wordt de klant? Het uiteindelijke doel van deze coach is om samen met de kinderen te werken. Zij wil de kinderen coachen. En dan worden dus de ouders jouw klant!  Zij bepalen, zij betalen. De ouders maken immers de keuze of hun kind een training bij jou mag volgen.

De leerkrachten staan hier buiten. Een rol die de leerkrachten wel kunnen hebben, is een signalerende rol. Als zij in hun klas zien, dat een kind bepaalde extra coaching nodig heeft, kunnen ze de ouders hier op attenderen. Dus het is zeker een slim idee van deze coach, om ook een workshop te geven aan de leerkrachten, zodat zij kunnen doorverwijzen.

Pas je communicatie aan!

Zoals gezegd zullen de leerkrachten andere informatie nodig hebben dan de ouders. Daarom is het dus heel belangrijk om in je communicatie heel duidelijk aan te geven voor wie jouw training of workshop bedoeld is. Ook als het resultaat uiteindelijk hetzelfde is: een kind met bv. meer zelfvertrouwen.

Je kunt je boodschap pas helder overbrengen, als je zelf weet WELKE boodschap je wilt overbrengen. Alles wordt daar van afgeleid. Ik wil je daarom vragen om jezelf 2 vragen te stellen de eerstvolgende keer dat jij een bericht schrijft ter promotie van je training of workshop:

  1. Wie is jouw doelgroep?
  2. Welke boodschap wil jij overbrengen?

Enkele tips die ik je hierbij wil meegeven:

  • Maak je doelgroep zo concreet mogelijk. Dus bedenk of het om mannen of vrouwen gaat, leeftijdscategorie (20-60 jaar is te ruim….), achtergrond, opleidingsniveau, sociale leven, interesses etc.
  • Werk je boodschap zo specifiek mogelijk uit. Probeer dit in 1 zin te omschrijven.

Als je namelijk je doelgroep en je boodschap helder hebt, kun je bij al je communicatie gelijk checken of het klopt. En wat misschien nog handiger is: je kunt je communicatie dan gericht uitwerken door in gedachten je doelgroep voor je te zien en het woord tot hen te richten…

Ik hoor graag wat dat je oplevert!