Privacyverklaring Boeiende Trainingen

Boeiende Trainingen wil je met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Boeiende Trainingen verzorgt dienstverlening op het gebied van (beter) presenteren en maken en uitvoeren van trainingen en workshops.

Boeiende Trainingen verwerkt uitsluitend algemene persoonsgegevens. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Boeiende Trainingen en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Algemene gegevens kunnen ook worden gebruikt om de dienstverlening van Boeiende Trainingen te verbeteren, om je te informeren over nieuwe producten of dienstverlening, en voor toezending van berichten waar je je voor opgegeven hebt. Boeiende Trainingen kan tijdens haar activiteiten ook foto’s maken, die gebruikt worden om de dienstverlening en producten van Boeiende Trainingen te promoten. Hiervoor vraagt Boeiende Trainingen je toestemming.

Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Boeiende Trainingen geen overeenkomst met je af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Boeiende Trainingen informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website, blogs, nieuwsbrieven

Boeiende Trainingen houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult. Voor blogs en nieuwsbrieven kun je je in het toegestuurde bericht afmelden.

Verkrijging van gegevens

Boeiende Trainingen verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

  • Je geeft de gegevens zelf aan Boeiende Trainingen;
  • Je hebt contactgegevens ingevuld op de website;
  • Boeiende Trainingen heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Doorgeven van gegevens aan derden

Boeiende Trainingen gebruikt voor haar bedrijfsadministratie (online) services, al dan niet met opslag in de cloud. Daarnaast besteedt Boeiende Trainingen betalingen en incasso’s uit aan financiële dienstverleners.

Boeiende Trainingen werkt in de uitvoering van haar activiteiten samen met andere (online) services die buiten Europa gevestigd kunnen zijn.

Het gaat met name om het toezenden van nieuwsbrieven het maken en uitvoeren van webinars. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere commerciële doeleinden dan die van Boeiende Trainingen.

Systemen van Boeiende Trainingen staan gekoppeld met de services voor nieuwsbrieven en webinars.

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

  • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
  • Boeiende Trainingen aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
  • Bevoegde instanties daar om vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Boeiende Trainingen kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven. Met de partijen waarmee wordt samengewerkt (accountant/boekhouder, virtual assistents, webdeveloper is een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Bewaartermijnen

Contactgegevens die je op (online) formulieren voor het aangaan van de overeenkomst hebt ingevuld of die je telefonisch of persoonlijk aan Boeiende Trainingen hebt gegeven vóór het aangaan van de overeenkomst worden maximaal acht weken bewaard. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Boeiende Trainingen je gegevens. Gegevens die van belang zijn voor de bedrijfsadministratie moeten 7 jaar bewaard worden. Dat is een wettelijke verplichting.

Beveiligingsniveau

Boeiende Trainingen beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met Boeiende Trainingen. De contactgegevens onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien je een relatie met Boeiende Trainingen hebt, kun je na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres je persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Boeiende Trainingen verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Boeiende Trainingen schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Boeiende Trainingen.

Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij Boeiende Trainingen, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy verklaring

Boeiende Trainingen heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.boeiendetrainingen.nl worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Heb je vragen of verzoeken of wil je je toestemming intrekken, stuur deze dan naar:

Boeiende Trainingen

Vos 40

5509 RG Veldhoven

KvK. 57285462

Tel. 06-81517343

irma@boeiendetrainingen.nl

www.boeiendetrainingen.nl